Til hovedinnhold

Ladeanlegg for bedrifter og borettslag

Vi har lang erfaring med å skreddersy ladeanlegg og betalingsløsninger for våre kunder. Hos oss finner du eksperter innen ladesystemer som finner riktige løsninger for deres bruk.

Stadig flere bedrifter og sameier tar i bruk ladeanlegg for et økende antall el-biler på parkeringsplassen. Når dere skal velge en ladeløsning er det flere ting som må tenkes på for å utnytte kapasitet til det elektriske anlegget på best mulig måte.

Mann skal lade bilen sin på elbilladeren Zaptec. Foto.
Foto: Zaptec

Et ladeanlegg som skal forsyne mange elbiler samtidig, krever mye strøm. Dette er ofte en utfordring for bedrifter og borettslag, hvor det kan være begrenset med tilgjengelig kapasitet. Løsningen er å legge opp en god infrastruktur med smartladere som fordeler den tilgjengelige effekten seg i mellom. Det kalles dynamisk last- og fasebalansering. 

Med dynamisk last- og fasebalansering utnyttes den tilgjengelige strømmen i ladeanlegget optimalt. Strømmen fordeles rettferdig og sømløst mellom alle bilene som står parkert, og åpner for at alle kan lade samtidig uten å overbelaste anlegget. Mulighet for automatisk betalingssystem via 3.parts selskap, f.eks PlugPay.

Vi har god erfaring med installasjon av ladeanlegg for ulike type kunder i Bergen. Våre prosjektledere går gjennom det elektriske anlegget for å finne den riktige løsningen for dere, og bistår med å sette opp et system for betaling.

Hvorfor bruke Kvassheim Elektro?

Vi har de siste årene levert over 1000 ladestasjoner til våre kunder. Vi har kompetansen internt til å sette opp riktig løsning for våre kunder og gode avtaler med partnere for å sette opp ønsket betalingsløsning. Bruker dere oss, får dere god innføring i hvilke type løsninger som er tilgjengelig og oppfølging av ladeanlegget de neste årene.

Se våre referanser her

Statisk og dynamisk laststyring.

Det er vanligvis to forskjellige prinsipper som benyttes i større ladeanlegg til borettslag eller bedrift. Ved statisk laststyring settes det en fast grense på den totale tillatte effekten i ladeanlegget. Anlegget fordelerer da den den avsatte effekten mellom de bilene som er tilkoblet ladestasjonene.

Ved dynamisk laststyring overvåkes inntaket til bygningen. Ladeanlegget vet da til enhver tid hvor mye strøm som er tilgjengelig. På denne måten har man mulighet til å hente ut mye effekt når forbuket i bygget er lavt, og mindre effekt når forbruket i bygget er høyt, uten at dette påvirker normalforbruket i bygget.

Betalingsløsninger.

Vi kan tilby flere typer betalingsløsninger, enten dere vil håndtere viderefakturering selv eller at bruker av ladestasjonen skal motta faktura direkte. Brukeren verifiserer seg med RFID brikke direkte på ladestasjonen, eller starter lading ved hjelp av app på sin smarttelefon.

Her benyttes ofte 3dje parts løsninger for administrasjon.
Her er lenker til noen av våre samarbeidspartnere:

Tilskuddsordning for ladeanlegg i borettslag:

Bergen Kommune har for tiden en tilskuddsordning for etablering av infrastruktur til ladeanlegg i borettslag og sameier. Les mer om dette her:

Kontakt oss gjerne for pristilbud: