Salget av mer miljøvennlige biler som elbiler og ladbare hybrider er økende. Dette setter fokus på hvordan disse skal lades. Lading av slike biler skal skje på en sikker og effektiv måte, og i henhold til gjeldende lover. Kvassheim Elektro AS tilbyr løsninger for både hjemmebruk og større anlegg.

Gode og effektive løsninger for elbil lading

Lading av elbil betyr et høyere strømtrekk over lengre tid enn ved bruk av annen hjemmeelektronikk. I den forbindelse er det viktig at det elektriske anlegget er dimensjonert og beregnet for bruken.

Elbilen kan lades på en vanlig stikkontakt selv om det ikke er anbefalt. Risikoen for uønskede hendelser og brann vil øke betraktelig. I tillegg er ladetiden betydelig lengre enn ved bruk av ladestasjon.

Normsamlingen «NEK:400 Elektriske lavspenningsanlegg» legges til grunn for bygging av de fleste nye elektriske anlegg. Denne angir minimumsnivået til sikkerhet knyttet til ladeinstallasjoner, både når det gjelder ladeuttak hjemme, på jobben og ladestasjoner tilgjengelig for offentligheten. Normen beskriver en rekke spesifikke krav til kurser, ladeuttak og ladeutstyr, som skal sikre at sikkerheten ved lading ivaretas. Ved planlegging og bygging av nye ladeinstallasjoner, må det tas hensyn til disse kravene.

Eksempel:

En vanlig stikkontakt tillater maks belastning på 10A. En Nissan Leaf  (24kwh) vil dermed bruke 11-12 timer på å lade 100%. Ved bruk av en hjemmelader kan dette reduseres til hhv 6-7 timer (16A) eller 3-3,5 timer (32A)!

Bro Brosjyre – Trygg lading av Elbil hjemme